21 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Cernîşiov Andrei

Cet. Cernîşiov Andrei, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în oraşul Tiraspol, strada Textilşcicov nr. xxx, apartamentul nr. xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donaţie nr. 7494; 7495; 7496 autentificat la data de 22 august 2016 /douăzeci şi două august două mii şaisprezece/ de notarul Bulgac Svetlana.