16 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cernenco Valeriu

Cernenco Valeriu, IDNP 2001034022411, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar cu nr. 15534 din data de 09.11.2018, autentificat de notarul Sîrbu Svetlana, cu sediul biroului or. Ștefan Vodă.