5 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cerneavaia Maria

Cet.Cerneavaia Maria, domiciliată în satul Rujniţa, raionul Ocniţa, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr.1148 din 13.04.2000, eliberat de notarul Luca Petru.