6 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CERGUŢA CLAUDIA

Cet. CERGUŢA CLAUDIA, domiciliată în mun. Chişinău, bd. Iuri Gagarin, nr. 5, ap. 25, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor legal cu nr. 719 din data de 25.02.2002 eliberat de către notarul MAZUR MARIA, cu sediul în or. Drochia, str. Sfatul Ţării, nr. 9, R.Moldova.