26 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ceocan Vasilii

Cet.BOTNARU DUMITRU, domiciliat în s.Lozova, str.Biruinţei,43, r-nul Străşeni, reprezentantul cet. CEOCAN VASILII, domiciliat în s.Lozova r-nul Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal, nr.7982 eliberat la 13.11.2013 de către notarul public Ţopa Inga.