20 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CENUŞA ION

Cet. CENUŞA ION, domiciliat în oraşul Făleşti, str. A. Donici, nr. 5, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor legal cu nr. 7437 din data de 01.07.2014 eliberat de către notarul LEONID TATIAN, cu sediul în or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, R.Moldova.