8 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

CEBOTARU TATIANA

Dna CEBOTARU TATIANA, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Chișinău, strada Nicolae Milescu-Spătarul nr. 55, ap. 8, aduce la cunoștință pierderea originalului: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 7138 din 04.10.2006, eliberat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în mun. Orhei, RM.