8 iunie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Cebotari Pavel

Cet. Cebotari Pavel, domiciliat pe adresa: str. P.Halippa, nr.xx, or.  Glodeni,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare cumpărare cu nr. 10725 autentificat de notarul public  Patereu Claudia cu sediul ăn or. Glodeni la data de 08.08.2012.