18 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

CEBOTARI NADEJDA

Cet. CEBOTARI NADEJDA, cu domiciliu în sat. Dondușeni, r-nul Dondușeni, RM, aduce la cunoștință pierderea originalul actelor notariale: Certificatul de moștenitor legal nr. 2255 din 22.04.2015 și Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr. 2256 din 22.04.2015, eliberate de notarul public Ludmila Dolineanu.