28 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Cebotari Maria

cet. Cebotari Maria,  domiciliată în Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.2-332 din 10.04.1995,  autentificat de notarul Radu Marco,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Marco