21 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CEBOTARI ALIONA

Cet. CEBOTARI ALIONA, domiciliată în domiciliată în oraşul Făleşti, str. M. Eminescu, nr. 20a, ap. 15, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor testamentar nr. 4278 şi a certificatului de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie eliberate de către notarul LEONID TATIAN, cu sediul în or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, R.Moldova la data de 03.04.2013.