1 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Cebotari Alexandra

Cet. Cebotari Alexandra, domiciliată în Republica Moldova, or. Floreşti, str. Decebal, nr. 146, număr de identificare 2004038094617, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor nr. 3311 din 11.11.2002, autentificat de notarul Ion Conoval.