27 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ceban Xenofont

Cet. Ceban Xenofont, domiciliată în R. Moldova, r-nul Rezina, s. Cinișeuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 1685 din 11.10.1989, întocmit la BNS or. Rezina.