18 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ceban Vitalie

Expediat cu nr. 2-12
La data de 18.03.2024
Subsemnatul Sternioală Elena, la cererea cet. Ceban Vitalie solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet. CEBAN VITALIE, domiciliată în Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, nr. 8, bl. 2, ap. 107, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 3564 din 09.09.2019, autentificat de notarul Sternioală Elena, cu sediul biroului în mun. Chișinău.
Plata pentru publicare a fost achitată de notarul Sternioală Elena la data de 18.03.2024 conform ordinului de plata nr. 54
Notarul Sternioală Elena