14 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ceban Petru

Cet. Ceban Petru, cetățenia Rep. Moldova, domiciliată: R. Moldova, r-nul Rezina, s. Echimăuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 8472 și Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună nr. 8469 din 30.09.2019, autentificate de notarul Romanescu Mihail.