9 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ceban Petru

Cet. Ceban Petru, domiciliat în R. Moldova, r-nul Rezina, s. Echimăuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 2055 din 14.04.2010, întocmit de notarul Romanescu Mihail, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.