2 iunie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Ceban Leonid

Cet. Ceban Leonid, cu domiciliul în s. Talmaza r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Contractului de vânzare-cumpărare a terenului de lîngă casă şi a casei de locuit autentificat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 9424 la 24.11.2010