21 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Ceban Ghenadie

Ceban Ghenadie, IDNP 2003016011785, domiciliat pe adresa: Republica Moldova, or. Călărași, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare Nr.1-3828 din 18.04.1972 autentificat la Biroul Notarial de Stat din raionul Călărași, de notarul Chiriac P.K.