16 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ceban Antonina

Cet. Ceban Antonina, domiciliat în RM mun. Ceadir-Lunga, str. A.Russo xx ap. xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor nr. 2642, din 15.04.2010 întocmit de notarul Arnaut Alexandr.