23 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CEAICA Sergiu

Cet. CEAICA Sergiu, domiciliat în s. Cepeleuţi, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 2184 din 30.05.2002 eliberat de notarul Antoficiuc Alexandru.