17 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cazimir Zinovia

Cet. Cazimir Zinovia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare nr. 5822 din 23.07.2019, autentificat de notarul Romanescu Mihai, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46