17 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cazimir Zinovia

Cet. Pelivan Ecaterina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare nr. 3648 din 01.07.2016, autentificat de notarul public Romanescu Mihai, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.