15 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CAZACU STEPANIDA

Cet. CAZACU STEPANIDA, domiciliatĂ în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Vărvăreuca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.9453 din 20.10.2008, întocmit de notarul privat Conoval Eugenia.