17 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Cazacu Mihail

Cet. Cazacu Mihail, domiciliat în r-l Sîngerei, s. Sloveanca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 4761 din 16.05.2018, întocmit de notarul Sandu Ina.