25 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cazacu Maria

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. CAZACU MARIA, cetățeană a R.M, născută la data de 13.09.1958, IDNP 0961910442938, legitimată cu buletin de identitate nr.A44046200, eliberat de of.44 la data de 28.08.2002, domiciliată în s.Pojăreni, r-nul Ialoveni, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație cu nr. 4271, autentificat de notarul Diaconu Galina la data de 23.07.2012.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 25.03.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.5241.