22 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cazac Oleg

Comunitatea Religioasă Biserica Creştină Penticostală „Maranata” din or.Străşeni, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice de către I.P. „Agenţia Servicii Publice”, Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept la data de 27.12.2005, cu numărul de identificare de stat şi codul fiscal (IDNO): 1013620005462, cu sediul: str.S.Lazo,3-a, mun.Străşeni, Republica Moldova, reprezentată de administratorul (Pastor) – CAZAC OLEG, IDNP 0960205883306, domiciliat în mun.Străşeni, str.Miron Costin,8, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare a terenului aferent, nr.2122 autentificat la 07.05.2003 de către notarul Goncearuc Galina.