27 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cavca Vasile

Notarul Panciuc Aurica la cererea cet.Cavca Vasile, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.mda.

Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conținut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial cet.Cavca Vasile, domiciliat în Republica Moldova, rnul Sîngerei, sat.Cozești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație nr.3974 din 18.07.2018, autentificat de notarul Panciuc Aurica, cu sediul biroului în Republica Moldova, or.Sîngerei, str.Independenţei, nr.83/4.

NOTAR /PANCIUC AURICA