19 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cătănoi Sergiu

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Cătănoi Sergiu, domiciliat în or. Căușeni, str. Unirii, nr. 6, ap. 3, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr. 2795 din data de 13.12.2001, eliberat de notarul Bagrin Maria.