22 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Catan Lilia

cet. Catan Lilia ,  domiciliată în Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.5177 din 17.05.2016,  autentificat de notarul Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian