5 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CAŢ Carolina

Cet. CAŢ Carolina, domiciliată în mun. Edineţ, str. Mitropolit Dosoftei nr.13, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donaţie nr. 1927 din 17.04.2010 autentificat de notarul Antoficiuc Alexandru.