3 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Caşprov Eduard

Cet. Caşprov Eduard, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Gura Căinarului, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare al dreptului de proprietate asupra bunului imobil nr.7956 din 23.08.2019, întocmit de notarul Conoval Eugenia.