3 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Carmalac Anna

Informaţie
privind pierderea originalului actului notarial

Caramalac Anna, domiciliata în or. Taraclia, str. Gogol nr.75, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: procura înregistrată cu nr.2-4893 din 20.10.2023 autentificata de notarul Civirjic Natalia

Ordin de incasare a numerarului №85078 din 03.07.2024
(cont spre plată №07 din 03.07.2024 suma 125 lei)