27 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Careva Raisa

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Careva Raisa, născută la data de 30.11.1949, număr de identificare 2000025025477, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, rl. Anenii Noi, sat. Bulboaca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată, nr. 5362 din data de 03.10.1995 autentificat de către Pârcălab Valentina, notar de stat la BNS Anenii Noi.