17 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Cardaniuc Emilia

Cet. Cardaniuc Emilia, domiciliată în mun. Chişinău, str. Cuza-Vodă nr. 11, ap.46, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 2174 din 28.02.2011 eliberat de notarul Morea Galina.