2 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Carazanu Vasile

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Carazanu Vasile, născut la 10.10.1947, c.p. 0981202044691, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare din data de 28.12.2023, nr. 1-534, autentificat de către notarul Beliban-Rațoi Ludmila