11 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Carauș Natalia Evgraf

AVIZ   privind   pierderea
originalului actului notarial

Cet. Carauș Natalia Evgraf, d.n. 04.03.1962, nr. de identificare 0982503346435, cu domiciliul in s. Crocmaz r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal eliberat de notarul Suhaia Liubovi cu nr. 3554 la 16.10.2002.