1 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Caraseni Chirill

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Caraseni Chirill, domiciliat în RM, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Gogol, 31/5, ap. 5,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr. 2676 din 26.02.2019, autentificat de notarul Pometco Svetlana.