16 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Carapunarlî Dmitri

Cet. Carapunarlî Dmitri (IDNP 2001039026609), domiciliat în RM mun. Ceadîr-Lunga, s. Baurci, str. Vinogradnaia 7, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare -cumparare №. 11007, din 10.10.2013, №. 11059, din 14.10.2013 întocmit de notarul Arnaut A.