21 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Caraniuc Nicolai

Cet. Caraniuc Nicolai, domiciliat în orş. Anenii Noi, sat. Ruseni, str. 31 August nr. 27,              ap. 14, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie cu nr. 296 din data de 29.01.2007, eliberat de notarul privat Valentina Pârcălab pe numele Volcova Tamara.