23 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Caraman Zinovia

Cet. Caraman Zinovia, domiciliată în s.Vărzărești r-nul Nisporeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr.2918 din 02.05.2013, întocmit de notarul public Țopa Inga.