23 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Caraman Zinovia

Cet.Caraman Zinovia, domiciliată în s.Vărzărești r-nul Nisporeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.2909 din 02.05.2013, întocmit de notarul public Țopa Inga.