12 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

CARAMAN Maria

Cet. CARAMAN Maria, domiciliată în or. Căușeni, str. Tighina, nr. 59, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare autentificat nr. 3-1358 la 17.06.1987 autentificat la BNS Căușeni, originalul actului se păstrează în arhiva instituției notariale nominalizate ce este ținută de către notarul Cramarenco Valentina, cu sediul biroului în or. Căușeni, str. Meșterul Stanciu, nr. 3