1 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

CARAMAN GHENADIE

Dl CARAMAN GHENADIE, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Orhei, strada Ciprian Porumbescu nr. 33, ap. 1, aduce la cunoștință pierderea originalului: Contractului de vânzare-cumpărare a terenului agricol nr. 620 din 12.02.2003, autentificat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în mun. Orhei, RM, pe numele tatălui lui, dl CARAMAN PETRU, cetățean al Republicii Moldova, decedat la data de 14.06.2016, IDNP: 2001027359478.