9 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CARAMAN EFIM

Cet. CARAMAN EFIM, cp 2002027077924, domiciliat în sat. Izvoare, raionul Orhei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: CERTIFICATUL DE MOŞTENITOR LEGAL nr.  36 din  03.01.2007, eliberat  de notarul privat Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei.