22 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Caraman Daniel

Cet. Caraman Daniel, domiciliat în mun. Chişinău, str. Alba Iulia, nr. 75, bl. 22, ap. 569, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de donaţie nr.9428 din 10.10.2018, întocmit de notarul Conoval Eugenia.