19 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Caraion Ana

Caraion Ana, IDNP 2001034290041, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar cu nr. 17873 din data de 20.12.2018, autentificat de notarul Sîrbu Svetlana, cu sediul biroului în or. Ștefan Vodă, str. GrigoreVieru, nr.12.