13 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Caracaș Eugenia Pavel

AVIZ   privind   pierderea
originalului actului notarial

Cet. Caracaș Eugenia Pavel, cu domiciliul în s. Olănești r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:  Certificatului de moștenitor testamentar  eliberat de biroul notarial de stat Ştefan Vodă cu nr. 443 la 24.07.1992.