14 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Carabulea Vitalie

Aviz

privind pierderea originalului actului notarial

           Cet. ,  domiciliat în R.Moldova, r-nul Anenii Noi,  s.Varnița, str.Vlad     

     Țepeș, nr.8, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial:

contractul  de  vănzare – cumpărare  cu nr. 7452  din 30.06.2005, autentificat de notarul  Palii Parascovia.