5 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Carabadjac Olga

Cet. Carabadjac Olga, domiciliată în mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu nr,xx, bl. xx, ap. xx, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial – Certificatul de moştenitor testamentar cu nr. 1171 din 23.12.1998 eliberatde notarul Pârcălab Valentina, pe numele Babii Anatoli.