24 mai, 2021 Aviz pierdere act notarial

Cara Elena

Cet. Cara Elena, domiciliat în RM mun.. Ceadir-Lunga, s.Gaidar, str. Puşchin 42, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr. 3270, din 09.04.2019,  întocmit de notarul Arnaut Alexandr.